Právne informácie

Autorské práva

Vlastníctvo informácií

Vyhlasujeme, že spoločnosť Petissimo.sk - a jej partneri - vlastnia informácie na našich stránkach. Obsah a dizajn stránok Petissimo.sk sú chránené medzinárodnými a maďarskými zákonmi. Čitatelia si môžu prečítať bez akýchkoľvek obmedzení informácie zverejnené na našich stránkach, alebo si ich stiahnuť pre neskoršie prehliadanie a za účelom vysvetlenia na ich počítač, ukázať svojim priateľom, príbuzným, všetko si môžu vytlačiť a používať. Je však zakázané odstrániť všetky právne a majetkové informácie o prezeraných stránok alebo informácie týkajúce sa prípadného patentu, rovnako je zakázané predať informácie získané od nás (nielen z našich webových stránkach), zmeniť alebo opätovne zverejniť tieto informácie.

Ochranné známky, chránené mená

Na našich stránkach sa návštevníci často stretávajú s chránenými názvami spoločností a produktov. Tieto registrované mená sú vo všetkých prípadoch výlučným vlastníctvom spoločností, ktoré ich zaregistrujú, a v každom prípade, aj bez uvedenia ich, sú považované za ochranné známky príslušných spoločností. Aby ste mohli používať naše ochranné známky, musíte mať v každom prípade náš písomný súhlas. Nikto nemôže používať naše registrované používateľské mená a domény na obchodné účely, na podvod iných alebo na diskreditovanie Petissimo.sk.

Odkazy na Petissimo.sk

Zvyčajne sme radi, keď niekto zverejní referencie na webovej stránke Petissimo.sk, ale v prípade, že niekto chce spustiť aplikáciu s informáciami získané na naších stránkach a zverejniť ich ako súčasť svojich stránok, musíte požiadať o naše povolenie. Oddeľujeme sa od prípadov nelegálnych použitia webových odkazov, ktoré apelujú na nás, sú umiestnené na nelegálne ovládaných, obscénnych alebo urážlivých webových stránkach. V každom prípade budeme riešiť prípady, ktoré poškudzujú dobré meno a záujmy spoločnosti Petissimo.sk právnou cestou. 

Počítačové programy a aplikácie

V niektorých prípadoch ponúkame softvérové produkty alebo ich popis na stiahnutie. V každom prípade sú duševné vlastníctvo spoločnosti Petissimo.sk alebo spoločnosti/organizácie, ktorá vlastní licenciu na produkt. Poskytovanie možnosti sťahovania nikdy neznamená prenos vlastníckych práv. V každom prípade osoba, ktorá si stiahne programy a dokumentáciu, môže používať túto aplikáciu iba v rámci licenčných práv. Dôležité je vedieť, že vždy posielame právne podmienky pre každý produkt a neakceptujeme argument, že niekto o nich nevedel, pretože ich nečítal. Bez ohľadu na licenčné podmienky je zakázané dešifrovať a upravovať akékoľvek produkty alebo dokumenty stiahnuté alebo použité na akýkoľvek účel.