Fypryst Combo Spot-on kvapky pre mačky a fretky

Fypryst Combo Spot-on kvapky pre mačky a fretky

Fypryst Combo Spot-on je roztok na infekciu blchami, na súvisiace infekcie kliešťami a/alebo srstiarkami pre mačky a fretky.

Podrobný popis produktu
Ochrana proti kliešťom
Ochrana proti blchám
Ochrana proti voškám
Cena s DPH: od 5.20 
Hodnotenie: 4.6 / 69 Prečítať všetky hodnotenia (0)
Fypryst Combo Spot-on kvapky pre mačky a fretky 1 x 0,5 ml

Fypryst Combo Spot-on kvapky pre mačky a fretky 1 x 0,5 ml

1 x 0,5 ml
Cena: 5.20  (5.20  / kus)
0.05 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Popis produktu

Fypryst Combo Spot-on je roztok na infekciu blchami, na súvisiace infekcie kliešťami a/alebo srstiarkami pre mačky a fretky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Fypryst Combo 50 mg/60 mg spot on pre mačky a fretky A.U.V.

1. Meno a adresa držiteľa povolenia na uvedenie na truhu alebo výrobcu, ktorý je zodpovedný za uvoľnenie výrobných položiek:

KRKA, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

2. Názov výrobku

Fypryst Combo 50 mg/60 mg spot on pre mačky a fretky A.U.V.
fipronil, S-metoprén

3. Účinné látky a iné zložky

Jedna pipeta (0,5 ml) obsahuje:
Účinné látky:
Fipronil                                 50 mg
S-metoprén                          60 mg
Pomocné látky:
Butylhydroxyanizol (E320)   0,1 mg
Butylhydroxytoluén (E321)    0,05 mg
Číry žltý roztok.

4. Indikácia(e)

Mačky:

Na liečbu infekcií blchami, súvisiacich infekcií kliešťami a/alebo srstiarkami.

- Blchy (Ctenocephalicles ) - účinok roztoku: 4 týždne, (ovicid, larvicid) - účinok: 6 týždňov
- Kliešte (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) - üčinok: min. 2 týždne
- Srstiarka (Felicola subrostratus)

Prípravok môže byť použitý ako súčasť stratégie liečby alergickej dermatitídy (FAD - Flea Allergy Dermatitis), ak bol tento stav predtým diagnostikovaný veterinárnym lekárom.

Fretky:
Na liečbu infekcií blchami, súvisiacich infekcií kliešťami a/alebo srstiarkami.
- Blchy (Ctenocephalides fájok) - účinok roztoku: 4 týždne, (ovicid, larvicid)
- Kliešte (Ixodes ricinus) - účinok roztoku: 4 týždne

5. Kontraindikácie

Roztok nemôže byť použitý pri mačkách mladších ako 8 týždňov a/alebo menšie ako 1 kg, pri fretkách mladších ako 6 mesiacov.

Nemôže byť použitý u chorých zvieratách (napr. systémové choroby, horúčka) alebo počas doliečenia. 

Roztok nemôže byť použitý u králikov, ani pri iných zvierat.

Pri absencii testov sa použitie lieku neodporúča pre zvieratá, ktoré nepatria k cieľovým druhom.

6. vedľajšie účinky

Treba sa vyvarovať predávkovania.

Pre mačky:

Medzi extrémne zriedkavé podozrení na nežiaduce účinky patrí prechodné kožné reakcie (exfoliácia, lokálne vypadávanie vlasov, svrbenie, erytém) v mieste aplikácie a tiež systémové svrbenie a vypadávanie vlasov. Po podaní boli tiež pozorované nadmerné slinenie, reverzibilné príznaky nervového systému (hypertyreóza, depresia, iné nervové príznaky) a vracanie.

Ak je miesto aplikácie Olízanie, je pozorované krátkodobé nadmerné slinenie, najmä kvôli povahe nosných látok.

Ak spozorujete akékoľvek závažné účinky alebo iné účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte prosím svojho veterinárneho lekára.

7. Cieľové druhy:

Mačka a fretka.

8. Dávkovanie, použitie

Mačka - 0,5 ml pipeta - ktorá zodpovedá min. 5 mg/kg fipronilu a 6 mg/kg (S)metoprénu 

Fretka - 0,5 ml pipeta - ktorá zodpovedá min. 50 mg/kg fipronilu a 60 mg/kg (S)metoprénu 

Spôsob aplikácie:

- Vyberte si pipetu z krabice. Držte pipetu vertikálne, potiahnite viečko krúteným pohybom.

- Otočte viečko a druhý koniec umiestnite na pipetu. Rozlomte zámok pomocou viečka a odstráňte viečko.

- Na zadnej časti zvieraťa, na začiatku krku, zložte srsť medzi lopatkami, kým sa koža nestane viditeľnou. Umiestnite špičku pipety na kožu a niekoľkokrát ju stlačte, aby ste úplne vypustili jej obsah priamo na to isté miesto koži zvieraťa.

9. Odporúčania vzťahujúce sa na správne použitie 

Medzi dvoma liečbami vynechajte 4 týždne.

10. Potravinovo-zdravotná ochranná lehota

Nie je možné interpretovať.

11. Osobitné predpisy

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote pod 30 ° C.

Tento liek uchovávajte v pôvodnom balení, aby ste ho chránili pred svetlom a vlhkosťou.

Použite len v rámci doby spotreby (EXP), uvedenej na štítku!

12. Zvláštne upozornenie(a)

Kúpanie / ponorenie mačky do 2 dní nie je povolené. Odpočívadla, plechy a stelivá mačky treba vyčistiť, manipulovať s nimi s vhodnými insekticídmi a pravidelne ich vysávať a to v prípade hromadnej infekcie alebo pri zaobchádzaní s ochrannými opatreniami. Zabráňte kontaktu s očami výrobku.

Je dôležité zabezpečiť, aby sa výrobok používal v oblasti, v ktorej zviera nie je schopný líznúť a zabezpečiť, aby sa ho iné zvieratá nelíčili.

Prípravok sa môže použiť počas gravidity.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Dajte si pozor, aby sa roztok nedostal do úst, pokožky alebo očí.

U osôb, ktoré sú precitlivené na insekticídy alebo alkohol, sa treba vyhýbať kontaktu s liekom.

Vyhnite sa obsahu pipety prstami. Ak sa tak stane, umyte si ruky mydlom a vodou.

Ak sa roztok omylom dostane do oči, dôkladne ich opláchnite čistou vodou.

Po použití si umyte ruky.

Počas používania tohto výrobku nefajčite, nejedzte ani nepite.

Pokiaľ nie je miesto aplikácie suché, ošetrené zvieratá by sa nemali hladkať a deťom by sa nemalo umožniť hrať s nimi. Preto sa odporúča, aby sa zvieratá ošetrovali nie počas dňa, ale večer a nenechať ošetrené zvieratá spať s chovateľom (najmä s deťmi).

13. Pokyny vzťahujúce sa na manipuláciu a likvidáciu nepoužitého prípravku alebo jeho odpadu  (ak sú potrebné):

Nepoužité zvyšky prípravku, ako aj vyprázdnený baliaci materiál je potrebné zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na nebezpečný odpad. Tento  prípravok sa nesmie dostať do živých vôd, nakoľko môže byť nebezpečný na ryby a na iné živočíchy.

NÁZORY ZÁKAZNÍKOV