Koncentrát Neostomosan v ampulkáchKoncentrát Neostomosan v ampulkách100 x 5 mlKoncentrát Neostomosan v ampulkách
Koncentrát Neostomosan v ampulkáchKoncentrát Neostomosan v ampulkách

Koncentrát Neostomosan v ampulkách

Koncentrát Neostomosan je antiparazitný prípravok pre psov obsahujúci pyretroidy.

Podrobný popis produktu
Ochrana proti kliešťom
Ochrana proti blchám
Ochrana proti voškám
Cena s DPH: od 9.72
Koncentrát Neostomosan v ampulkách 100 x 5 ml

Koncentrát Neostomosan v ampulkách 100 x 5 ml

100 x 5 ml
Cena: 153.07
1.58 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: Zadarmo
kus: Do košíka
Na sklade
Koncentrát Neostomosan v ampulkách 5 x 5 ml

Koncentrát Neostomosan v ampulkách 5 x 5 ml

5 x 5 ml
Cena: 9.72
0.1 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Popis produktu

Koncentrát Neostomosan je antiparazitný prípravok pre psov obsahujúci pyretroidy.

OZNAčENIE ÚČINNÝCH LÁTOK A OSTATNÝCH ZLOŽIEK

Transmix: 0,25 g

Tetrametrín: 0,025 g

Pomocné látky a nosné látky: 5 ml

INDIKÁCIE

Pre prevenciu a liečbu svrabu Sarcoptes, Svrab uší Otodectes, lokalizované demodikózy, bĺch, vši a kliešťov.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok alebo nosnú látku.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Neznámy. Ak spozorujete akékoľvek závažné účinky alebo iné účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte prosím svojho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH

psy

Dávkovanie a spôsob podávania PODĽA CIEĽOVÝCH DRUHOV:

Na vonkajšie použitie.

Na kúpanie, umývanie alebo striekanie je potrebné koncentrát zriediť 1: 200 (5 ml prípravku / 1 liter vody). V prípade bĺch a vší by sa mal postriekať aj celý povrch tela zvieraťa a bezprostredné okolie zvierat. Liečba sa má opakovať po 7 dňoch.

Kliešte uhynú do niekoľkých hodín po ošetrení.

V prípade svrabov Sarcoptes a lokalizovanej demodikózy sa má liečba opakovať každých 10 dní, až kým nebudú dva po sebe nasledujúce testy škrabania kože negatívne.

Pri otodektickom svrabe ucha sa roztok aplikuje na postihnuté oblasti slimáka (kochlea) a vonkajšieho zvukovodu. Je potrebné liečiť obe uši. Liečba sa má opakovať po 7 dňoch.

Čakacia doba PRE ZDRAVIE POTRAVÍN:

Nevyložitelný

Zvieratám určených na výrobu potravín je ošetrenie týmto produktom zakázaný.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE:

Držte mimo dosahu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom.

Chráňte pred mrazom. Pred horľavinami a pred teplom.

Používajte iba po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale!

Použite podľa pokynov ihneď po zriedení.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE:

3 dni po ošetrení sa psy musia vyhýbať kúpaniu vo vode.

Špeciálne indikácie pre osoby, ktoré vykonávajú ošetrenie zvieraťa:

Prípravok je horľavý! Pri striekaní sa odporúča nosiť ochranný odev, rukavice, okuliare a rúšku. Zabráňte kontaktu koncentrátu alebo pracovného roztoku s očami, pokožkou alebo vdýchnutiu spreje. V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo štítku lekárovi.

Použitie počas tehotenstva a dojčenia

Bezpečnosť veterinárneho lieku počas tehotenstva a dojčenia nebola stanovená. Používajte len po zvážení pomeru prínosu a rizík zodpovedným veterinárnym lekárom.

Inkompatibility:

Keďže neexistujú štúdie kompatibility, nesmie sa použiť tento liek vo forme zmesi s ďalšími veterinárnymi liekmi.

Predávkovanie

V prípade toxikózy sa môže objaviť slinenie, vracanie, hnačka, tras, nepokoj alebo otupenosť. V prípade kŕčov sa odporúča diazepam.

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOV, (ak sa EŠTE POTREBNÉ)

Jedovatý pre ryby a včely. Nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Koncentrát Neostomosan A.U.V. nemá vstúpiť do prírodných vôd, pretože by to mohlo byť škodlivé pre ryby a iné vodné organizmy.

NÁZORY ZÁKAZNÍKOV
Odosielateľ: Lubica
Hodnotenie:
2021.09.04. 08:24
Spokojnost, rychle dorucenie
Odosielateľ: Dezider
Hodnotenie:
2021.09.02. 11:38
Ok. Spokojný