Vážení Zákazníci! Informujeme Vás, že naše telefónne linky nepracujú. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: info@petissimo.sk. Na každý e-mail odpovieme čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie!
Frontline Combo Spot On pre psov

Frontline Combo Spot On pre psov

Poskytuje spoľahlivú ochranu voči kliešťom, blchám a všiam pre psy.

Frontline Combo® je také praktické a jednoduché riešenie, ktoré súčasne chráni ošetrené zviera a ochraňuje jeho prostredie proti opätovnému infikovaniu.

Podrobný popis produktu
Ochrana proti kliešťom
Ochrana proti blchám
Ochrana proti voškám
Ochrana do 1 mesiaca
Cena s DPH: od 8.59
Hodnotenie: 4.7 / 595 Prečítať všetky hodnotenia (0)
Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - S

Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - S

1 pipeta - S
Cena: 8.59
0.09 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - M

Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - M

1 pipeta - M
Cena: 9.59
0.1 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - L

Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - L

1 pipeta - L
Cena: 11.20
0.12 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - XL

Frontline Combo Spot On pre psov 1 pipeta - XL

1 pipeta - XL
Cena: 12.19
0.13 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Popis produktu

Poskytuje spoľahlivú ochranu voči kliešťom, blchám a všiam pre psy.

Frontline Combo® je také praktické a jednoduché riešenie, ktoré súčasne chráni ošetrené zviera a ochraňuje jeho prostredie proti opätovnému infikovaniu.

Balenia:

- medzi 2-10 kg S (0,67 ml)

- medzi 10-20 kg M (1,34 ml)

- medzi 20-40 kg L (2,68 ml)

- medzi 40-60 kg XL (4,02 ml)

Zloženie:

- S: Fipronil 67,00 mg, (S) metoprén 60,30 mg, pomocná a nosná látka v jednej pipete s 0,67 ml

- M: Fipronil 134,00 mg, (S) metoprén 120,60 mg, pomocná a nosná látka v jednej pipete s 1,34 ml

- L: Fipronil 268,00 mg, (S) metoprén 241,20 mg, pomocná a nosná látka v jednej pipete s 2,68 ml

- XL: Fipronil 402,00 mg, (S) metoprén 361,80 mg, pomocná a nosná látka v jednej pipete s 4,02 ml

Forma lieku:

Roztok na kvapkanie

Určený pre zvieratá:

Pes

Odporúčanie:

V prvom rade sa používa proti blchám, ako aj voči kliešťom a/alebo srstiarkam.

Proti blchám (Ctenocephalides spp.):

- Insekticídny účinok voči opätovnému nakazeniu spôsobenému blchami pretrváva po dobu 8 týždňov. Zamedzenie rozmnožovaniu sa bĺch, zabraňovanie vývoja vajíčok kladených blchami (ovicidný účinok), ako aj vývoja z nich pochádzajúcich lariev a kukiel (larvicidný účinok) pretrváva po dobu 8 týždňov po použití.

Voči kliešťom (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus):

- Produkt disponuje po dobu 4 týždňov nepretržitými účinkami na ničenie roztočov voči kliešťom.

Voči srstiarkam (Felicola subrostratus):

- Prípravok je možné používať ako súčasť stratégie liečby alergického zápalu kože  (Flea Allergy Dermatitis, FAD) spôsobeného štipnutím blchami.

Dávkovanie:

- V prípade psa s telesnou hmotnosťou 2-10 kg miestne aplikovanie obsahu pipety s objemom 0,67 ml veľkosti (S) zodpovedá minimálnemu odporúčanému množstvu dávky fipronilu 6,7 mg/kg, a minimálnemu množstvu dávky (S)-metoprénu, 6,0 mg/kg.

- V prípade psa s telesnou hmotnosťou 10-20 kg miestne aplikovanie obsahu pipety s objemom 1,34 ml veľkosti (M) zodpovedá minimálnemu odporúčanému množstvu dávky fipronilu 6,7 mg/kg, a minimálnemu množstvu dávky (S)-metoprénu, 6,0 mg/kg.

- V prípade psa s telesnou hmotnosťou 20-40 kg miestne aplikovanie obsahu pipety s objemom 2,68 ml veľkosti (L) zodpovedá minimálnemu odporúčanému množstvu dávky fipronilu 6,7 mg/kg, a minimálnemu množstvu dávky (S)-metoprénu, 6,0 mg/kg.

- V prípade psa s telesnou hmotnosťou nad 40 kg miestne aplikovanie obsahu pipety s objemom 4,02 ml veľkosti (XL) zodpovedá minimálnemu odporúčanému množstvu dávky fipronilu 6,7 mg/kg, a minimálnemu množstvu dávky (S)-metoprénu, 6,0 mg/kg.

Bez uskutočnenia skúšky neškodlivosti, musia medzi dvoma ošetreniami uplynúť aspoň 4 týždne. Produkt je možné používať počas kotnosti a kojenia.

Spôsob aplikácie:

Vonkajšie použitie, na pokožku zvieraťa, s miestnou, tzv. spot on aplikáciou.

Pipetu držte zvisle, úzkym koncom smerom hore. Úzku časť pipety poudierajte tak, aby jeho obsah zostal v hlavnom priestore pipety. Zalomte smerom dozadu zužujúcu sa časť pipety. Na chrbte zvieraťa, pri začiatku krku, pred líniou pliec roztiahnite srsť takým spôsobom, aby bola pokožka viditeľná. Umiestnite zužujúcu sa časť pipety na pokožku a vytlačte ju viackrát tak, aby sa jej obsah úplne vyprázdnil, priamo na jedno miesto, na pokožku.

Kontraindikácie:

Nakoľko neexistujú údaje, nepoužívajte v prípade šteniat mladších ako 8 týždňov a/alebo ľahších ako 2 kg. Nepoužívajte v prípade chorých (systémová choroba, horúčka), resp. zotavujúcich sa zvierat. Nepoužívajte v prípade králikov, nakoľko sa môžu vyskytnúť nežiadúce reakcie, úhyn. Tento produkt bol vyvinutý špeciálne pre psy. V prípade mačiek ho nepoužívajte, nakoľko môže nastať predávkovanie.

Vedľajšie účinky:

Ak sa vyskytne olýzanie, po krátku dobu je možné zbadať nadmerné slintanie, čo vzniká najmä v dôsledku charakteristiky nosnej látky.

Spomedzi zriedkavo sa vyskytujúcich vedľajších účinkov boli po použití produktu, v mieste aplikácie pozorované krátko trvajúce kožné reakcie (šupinatenie, miestne vypadávanie srsti, svrbenie, sčervenenie) a po celom tele svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne sa po aplikácii produktu vyskytli prílišné vylučovanie slín, prechodné symptómy nervového systému (precitlivelosť, depresia, dráždivosť), zvracanie alebo dýchacie symptómy.

Vyhýbajte sa predávkovaniu.

Potravinovo-zdravotná ochranná lehota: Nepodávajte zvieratám produkujúcich potraviny.

Skladovanie: Skladujte pri teplotách do +30 °C. Skladujte v pôvodnom balení. Uchovávajte mimo dosahu detí! Nebezpečenstvo požiaru!

Upozornenie: Je dôležité presvedčiť sa o tom, že sme produkt aplikovali na také miesto, odkiaľ ho zviera nedokáže zlízať a po ošetrení sa nedokážu olízať ani zvieratá navzájom. Dva dni po aplikácii produktu neodporúčame zviera kúpať. Jednotlivé kliešte sa môžu na zvierati uchytiť. V dôsledku toho, za nepriaznivých podmienok, prenos infekčných chorôb prenášaných kliešťami nie je možné úplne vylúčiť. Blchy, pochádzajúce zo zvierat sa často rozmnožujú v mieste držania v ich košíku, v mieste ich lôžku a odpočinku, na podlahe a na čalúneniach. Pri hromadnom rozšírení a pri začatí protiopatrení je potrebné tieto miesta ošetriť vhodným insekticídnym prípravkom, a je potrebné ich pravidelne vysávať.

Vyhýbajte sa zásahu produktu do očí zvieraťa.

Bezpečnosť a ochrana pri práci:

Produkt môže spôsobiť dráždenie sliznice a očí. Preto sa vyhýbajte zásahu produktu do očí. V prípade známej precitlivenosti voči insekticídom osoby, vykonávajúcej ošetrenie, alebo zvieraťa, vyhýbajte sa kontaktu s produktom. Vyhýbajte sa dotyku obsahu pipety prstami. Ak sy to vyskytne, umyte si ruky mydlom a vodou. V prípade zasiahnutia očí produktom, okamžite vymyte veľkým množstvom vody. Po použití si umyte svoje ruky.

Kým miesto ošetrenia neuschne, ošetreného zvieraťa sa nedotýkajte, nepúšťajte k nemu deti, aby sa s ním hrali. V dôsledku toho odporúčame zviera ošetriť nie cez deň, ale skoro večer. Ošetrené zvieratá nesmú spať spolu s majiteľom, najmä nie s deťmi.

Počas používania produktu je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Trvanlivosť:

3 roky. Do dátumu uvedeného na obale.

Možnosť objednania:

Možnosť výdaju bez veterinárneho receptu! Na veterinárne účely!

Možnosť distribúcie:

Možnosť distribúcie osobami oprávnenými na distribúciu veterinárnych liečebných produktov.

Predpisy pre ochranu životného prostredia:

Nepoužitý veterinárny prípravok, ako aj veterinárne medicínske odpady vzniknuté z produktu je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi úradnými požiadavkami.

NÁZORY ZÁKAZNÍKOV