Svetový deň zvierat

Tento deň oslavujeme od roku 1931, kedy ho ustanovili za World Animal Day (WAD) na Európskej konferencii ekológie vo Florencii. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol tiež veľkým milovníkom a patrónom zvierat a ekológov.

Na začiatku tento deň upozornil ľudí na neutešenú a kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Neskôr sa začal zaoberať sa so všetkými druhmi zvierat po celom svete.

Poslaním WAD sú nasledovné:

  • Oslava vzťahu medzi ríšou zvierat a ľudstvom,
  • Oslava života každého zvierata,
  • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy zvierat v našom živote,
  • Uvedomenie si vaktu, že zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

Cieľom je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete, a to prostredníctvom podpory a zapojenia nielen jednotlivcov, ale aj skupín a organizácií, ktoré sa starajú o osudy zvierat.