Valentín a môj Maznáčik

Deň svätého Valentína, ktorý je známy ako aj Deň zaľúbených pripadá na 14. februára. Populárny je napríklad v Austrálii, Británii, Japonsku, Kanade, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, USA, ale aj v iných štátoch. Tento deň v Brazíllí oslavujú až 12. júna, pred dňom, sviatkom Svätého Antona, ktorý je patrónom manželov. V strednej a výchovnej Európe si pripomínajú na tento deň od 20. storočia, tradícia prenikla v 90. rokoch. 

Najstaršia legenda o tomto sviatku je známa z 3. storočia po Kristovi. Práve vtedy žil pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru. Cisár Claudio zakazoval rímskym vojakom oženiť sa, lebo podľa neho manželské radosti by ich odvádzali od plnenia svojich povinností. S týmto dekrétom nevedel súhlasiť kňaz Valetín, považoval ho za porušenie Božích zákonov, preto tajte oddával snúbencov. Práve za to skončil vo väzení. Zomrel 14. februára v roku 270, Rimania ho popravili. Pred jeho smrťou stačil napísať lístok žalárnikovej dcére - ktorej vrátil zrak - s vyznaním lásky, čo sa stával základom valentínskej tradície.

Mnohí zaľúbení nakupujú darčeky, ako napríklad sladkosti a kvety, iní tento sviatok napríklad úplne ignorujú. V každom prípade musíme si dať pozor aj na našich štvornohých Maznáčikov, lebo existujú mnohé nebezpečenstvá, ktoré môžu byť pre nich škodlivé, alebo až smrteľné. Zhromaždili sme Vám 5 nebezpečných vecí, ktoré sú nasledovné: 

Xylitol

Brezový cukor je zdravou náhradou bieleho cukru, je v mnohých cukríkoch, ale je toxické pre domáce zvieratá.

Ozdoby

Stuhy a baliaci papier môžu byť problémom pri zvedavých domácich zvieratách.

Sviečky

Romantická večera sa môže stať nebezpečenstvom požiaru, ak nedávate pozor na domáce maznáčiky.

Kvety

Kytice sú krásne, ale niektoré kvety sú smrteľné pre domáce zvieratá. 

Čokoláda

Každý to vie, ale stále je to bežný problém. Žiadna čokoláda pre domáce zvieratá.

Aby neochoreli Vaše domáce Miláčiky, nezabudnite na nich ani počas 14. februára:

- Pred oslavou zoberte Vášho psa na prechádzku.

- Zabezpečte dostatok čerstvej vody a krmiva pre Maznáčiky.

- Pohladkajte Vášho štvornohého Miláčika.

- Nezabudnite kytice na nebezpečných miestách.

- Odložte skladkosti!

- Nezabudnite odfúknuť sviečky. 

- Môžete im zabezpečiť aj skvelé prekvapenia, ako napríklad: hračky, sústa za odmenu a podobné:

Mesiac lásky