Scalibor obojok
Akcia
-10%
Scalibor obojok
Scalibor obojok
Scalibor obojok

Scalibor obojok

Scalibor obojok proti kliešťom a komárom pre psy. Obojok poskytuje ochranu pre psy voči kliešťom a komárom v trvaní 5 mesiacov.

Trvanlivosť obojkov 65 cm je 31.05.2023, o čom sa dozviete viac v podrobnom popise.

Podrobný popis produktu
Pred/po gravidite
Ochrana proti kliešťom
Ochrana proti komárom
Vodotesný
Ochrana do 5 mesiacov
Cena s DPH: od 33.49  ? od 30.14 
Hodnotenie: 4.8 / 1661 Prečítať všetky hodnotenia (0)
Scalibor obojok 48 cm

Scalibor obojok 48 cm

48 cm
Cena: 30.78 
0.32 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
-10 %Scalibor obojok 65 cm AKCIA! dátum spotreby: 31.08.2023

Scalibor obojok 65 cm AKCIA! dátum spotreby: 31.08.2023

65 cm AKCIA! dátum spotreby: 31.08.2023
Cena: 33.49 ? Akciová cena: 30.14 
0.31 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Popis produktu

Scalibor obojok proti kliešťom a komárom pre psy. Obojok poskytuje ochranu pre psy voči kliešťom a komárom v trvaní 5 mesiacov.

Trvanlivosť obojkov 65 cm je 31.05.2023, o čom sa dozviete viac v podrobnom popise.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Dátum exspirácie uvedený na obale prípravku označuje dátum, do ktorého sa musí prípravok použiť. V prípade liečebných obojkov Scalibor 4% A.U.V. to na základe testov stability znamená, že liečivý obojok musí byť nasadený na ošetrované zviera pred dátumom exspirácie uvedeným na obale, aby bol účinný po dobu popísané v návode na použitie.

1. Názov veterinárneho medicínskeho produktu:

- Scalibor protectorband 4% A.U.V. 48 cm-vý obojok s liečivom

- Scalibor protectorband 4% A.U.V. 65 cm-vý obojok s liečivom

2. Názov účinných a pomocných látok:

Účinné látky:

- 48 cm-vý obojok: 0,760 g deltametrín

- 65 cm-vý obojok: 1,00 g deltametrín

Nosné látky:

- 48 cm-vý obojok: 0,285 g oxid titaničitý (E171)

- 65 cm-vý obojok: 0,375 g oxid titaničitý (E171)

3. Odporúčania:

Na ničenie klieští, poddruhov komára piskľavého a kútoviek. Psov chráni od klieští (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), zo štípajúcich komárov od poddruhov komára piskľavého (Culex pipens pipens), napr. komár piskľavý obtiažny (Culex pipens molestus) a od kútoviek sajúcich krv (Phlebotomus perniciosus).

4. Kontraindikácie:

- Nepoužívajte v prípade šteniat mladších ako sedem mesiacov.

- Ak sú na psovi viditeľné zranenia, prípravok nepoužívajte.

- Nepoužívajte v prípade alergií na účinné látky alebo ktorékoľvek pomocné látky.

- Nepoužívajte na mačkách!

5. Vedľajšie účinky:

- Zriedkavo sa môžu vyskytnúť lokálne kožné zmeny, miestne zápaly kože, eritém, svrbenie a vypadávanie srsti.

- Mimoriadne zriedkavo boli pozorované príznaky nervového systému, ako sú napríklad trasenie, malátnosť. V takýchto prípadoch je potrebné obojok odstrániť. Tieto príznaky zvyčajne do 48 hodín pominú. Použite ošetrenie príznakov, nakoľko špecifické antidotum nie je známe.

Ak spozorujete nechcené účinky alebo iné účinky, ktoré nie sú uvedené v návode na použitie, oznámte to svojmu veterinárovi!

6. Určený pre zvieratá:

- Pes

7. Dávkovanie, spôsoby aplikácie podľa cieľových druhov zvierat:

- 1 ks 48 cm dlhý obojok nasaďte na krk psov malého a stredného vzrastu. Výlučne na vonkajšie použitie.

- 1 ks 65 cm dlhý obojok nasaďte na krk psov veľkého vzrastu. Výlučne na vonkajšie použitie.

8. Odporúčania vzťahujúce sa na správne použitie:

Vyberte obojok z uzatvoreného ochranného balenia. Umiestnite obojok na krk zvieraťa, utiahnite, ale nie príliš na tesno. Medzi obojkom a krkom sa musia zmestiť dva prsty. Pretiahniteobojok cez pracku a voľnú časť dlhšiu ako 5 cm odstrihnite.

9. Potravinovo-zdravotná ochranná lehota:

- Nie je možné interpretovať.

10. Osobitné skladovacie predpisy:

- Starostlivo uschovajte pred deťmi!

- Obojok pred použitím skladujte v pôvodnom balení, do teploty 25 °C.

- Použite len v rámci doby spotreby, uvedenej naobale!

11. Zvláštne upozornenie(a):

Počas nosenia obojku sa v zriedkavých prípadoch môže vyskytnúť uchytenie sa kliešťov. V dôsledku toho za nepriaznivých podmienok nie je možné úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb prenášaných kliešťami a kútovkami.

V prípade poškodení pokožky odstráňte obojok, kým príznaky nepominú.

Obojok svoju úplnú účinnosť dosiahne jeden týždeň po nasadení, preto ak sa zvieratá majú dostať na nakazené miesto, obojok na ne nasaďte jeden týždeň vopred.

Po nasadení obojku si dôkladne umyte ruky mydlom a studenou vodou.

Nepoužívajte produkt, ak ste alergický na trifelín fosfát.

Chráňte pred deťmi, hlavne keď sú mladšie ako 2 roky.

Nedovoľte, aby sa deti obojku dotýkali, hrali sa s ním alebo ho dali do svojich úst.

Zabráňte, aby sa malé deti dlhodobo dotýkali obojku, napríklad spoločné spanie so psom, ktorý nosí obojok.

Po použitie držte obojok uzavretý v pôvodnom obale.

Síce dotyk s vodou neznižuje účinnosť obojku, ale pred plávaním a kúpaním ho dajte dole, nakoľko účinná látka je škodlivá pre ryby a iné vodné živočíchy. Počas prvých piatich dní nosenia obojku zabráňte, aby psy plávali vo vode.

Nepoužívajte počas kotnosti a laktácie.

Nepoužívajte súčasne s inými ektoparazitikummi na báze esterov kyseliny fosforečnej.

V prípade náhodného požitia obojku psom je možné počítať s výskytom nasledujúcich symptómov: nekoordinovaný pohyb, trasenie, slintanie, zvracanie, tuhosť zadnej časti. Tieto príznaky zvyčajne do 48 hodín pominú. V prípade predávkovania možnosť v prípade potreby na liečenie symptómov použiť diazepan.

12. Pokyny vzťahujúce sa na manipuláciu a likvidáciu nepoužitého prípravku alebo jeho odpadu  (ak sú potrebné):

Nepoužité zvyšky prípravku, ako aj vyprázdnený baliaci materiál je potrebné zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na nebezpečný odpad. Tento  prípravok sa nesmie dostať do živých vôd, nakoľko môže byť nebezpečný na ryby a na iné živočíchy.

13. Dátum posledného schválenia návodu na použitie:

17. decembra 2009

NÁZORY ZÁKAZNÍKOV