Fypryst Spot on roztok pre psy XLFypryst Spot on roztok pre psy XL

Fypryst Spot on roztok pre psy XL

Fypryst Spot on roztok pre psy obrovského vzrastu (nad 40 kg).

Ako prevencia a liečenie infekcií psov spôsobených blchami, kliešťami alebo srstiarkami.

Podrobný popis produktu
Pri problémoch s pokožkou a srsťou
Pred/po gravidite
Cena s DPH: od 7.19
Hodnotenie: 4.7 / 114 Prečítať všetky hodnotenia (1)
Fypryst Spot on roztok pre psy XL 10 x 4,02 ml

Fypryst Spot on roztok pre psy XL 10 x 4,02 ml

10 x 4,02 ml
Cena: 54.19 (5.42 / kus)
0.56 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: Zadarmo
kus: Do košíka
Na sklade
Fypryst Spot on roztok pre psy XL 1 x 4,02 ml

Fypryst Spot on roztok pre psy XL 1 x 4,02 ml

1 x 4,02 ml
Cena: 7.19 (7.19 / kus)
0.07 vernostný bod/vernostných bodov
Doprava: 2 pracovný deň/pracovných dní?
Cena dopravy: tabuľka poplatkov?
kus: Do košíka
Na sklade
Popis produktu

Fypryst Spot on roztok pre psy obrovského vzrastu (nad 40 kg).

Ako prevencia a liečenie infekcií psov spôsobených blchami, kliešťami alebo srstiarkami.

Ako prevencia a liečenie infekcií psov spôsobených blchami (Ctenocephalides spp.), alebo kliešťami (druhy Rhipicephalus, druhy Dermacentor, druhy Ixodes).

Ako prevencia a liečenie alergických zápalov pokožky psov spôsobených štipnutím blchami.

Ako prevencia a liečenie infekcií psov srstiarkami (infekcia Trichodectes canis).

 

Ako prevencia a liečenie infekcií mačiek spôsobených blchami (Ctenocephalides felis), alebo kliešťami (druhy Rhipicephalus, druhy Dermacentor, druhy Ixodes).

Ako prevencia a liečenie alergických zápalov pokožky mačiek spôsobených štipnutím blchami.

Ako prevencia a liečenie infekcií mačiek srstiarkami (infekcia Felicola subrostratus).

 

Účinnou látkou Fypryst spot on rotoku je fipronil, ktorý má na blchy a kliešte zvláštny účinkový mechanizmus. Fypryst spot on roztok sa nahromadí v lipidových zložkách pokožky a chlpových fotikulách, následne sa z fotikúp postupne vylučje na pokožku a srsť, čo má za následok predĺžený, trvanlivý účinok.

 

Kontraindikácie:

Produkt, nakoľko nie sú k dispozícii údaje, nie je možné použiť v prípade šteniat mladších ako 8 týždňov a/alebo s hmotnosťou menšou ako 2 kg. - Nepoužívajte v prípade chorých (systémová choroba, horúčka) alebo zotavujúcich sa zvierat.

V dôsledku závažných vedľajších účinkov, ako aj úhynu zákaz používania na králikoch.

Prípravok je určený na ošetrenie psov. Nepoužívajte na mačkách, nakoľko to môže viesť k predávkovaniu.

Špeciálne upozornenia vzťahujúce sa na každý druh cieľového živočícha: Vyhýbajte sa tomu, aby sa prípravok dostal do očí zvieraťa.

 

Špeciálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s aplikovaním:

Špeciálne bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na ošetrené zvieratá

Pred použitím prípravku odstráňte kliešte, už uchytené na zvierati, z dôvodu zníženia rizika infekčných chorôb. Je dôležité dbať na to, aby ste produkt použili v takej oblasti, kde ho zviera nedokáže olízať, a je potrebné zabezpečiť, aby sa zvieratá po aplikácii navzájom neolizovali.

Do 2 dní po aplikovaní prípravku sa vyhýbajte kúpaniu/ponoreniu do vody, ako aj častejšiemu kúpaniu ako raz za týždeň, nakoľko neboli vykonané skúšky na skúmanie toho, že toto akým spôsobom ovplyvňuje účinnosť prípravku.

Pred ošetrením môžete použiť zmäkčujúce šampóny, ale doba ochrany voči blchám sa zníži na 5 týždňov, ak sa to uskutoční každý týždeň po aplikácii produktu.

V prípade 6 týždňového experimentu, používanie šampónu s obsahom 2% Chlórhexidínu každý týždeň, nemalo vplyv na účinok produktu proti blchám. 2 dni po aplikácii nedovoľte psom plávať v prírodných vodách.

Niektoré kliešte sa môžu usadiť. Z tohto dôvodu, za nepriaznivých podmienok, nie je možné úplne vylúčiť prenos infekčných ochorení, prenášaných kliešťami. Kliešte do 24-48 hodín po infestácii uhynú a spadnú - zvyčajne bez toho, aby boli nasali krv. Usadenie sa niektorých kliešťov nie je možné vylúčiť ani po ošetrení, v dobe účinnosti prípravku.

Blchy v prípade zvierat, chovaných ako domáci miláčikovia, často zamoria stielku zvieraťa, koberce a bytové predmety, ktoré slúžia ako miesto odpočinku pre zvieratá – tieto je v prípade hromadnej infekcie, respektíve pri zavedení ochranných opatrení potrebné ošetriť vhodným insekticídnym prípravkom, ako aj pravidelne vysávať.

 

Špeciálne bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na osobu, vykonávajúcu ošetrovanie zvieraťa:

Prípravok môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí, preto sa vyhýbajte zásahu úst a očí prípravkom.

V prípade zvierat alebo ľudí, o ktorých jeznáma precitlivelosť na insekticídy alebo alkoholy, vyhýbajte sa kontaktu s Fypryst roztokom na kvapkanie. Obozretne zabráňte tomu, aby obsah pipety prišiel do styku s prstami na ruke. Ak sa to predsa len stane, umyte si ruky mydlom a vodou.

Pri náhodnom zásahu očí roztokom, starostlivo ich vypláchnite čistou vodou.

Po používaní produktu si dôkladne umyte ruky.

Kým miesto ošetrenia neuschne, ošetreného zvieraťa sa nedotýkajte, nepúšťajte k nemu deti, aby sa s ním hrali sa s ním hrali. V dôsledku toho odporúčame ošetrenie zvierat vykonať nie cez deň, ale večer, a nedopusťte, aby ošetrené zvieratá spali spolu s ich majiteľom (najmä nie s deťmi).

Počas používania produktu je zakázané jesť, piť a fajčiť.

 

Vedľajšie účinky (frekvencia a závažnosť):

V prípade olízania môže nastať krátko trvajúce slintanie, najmä v dôsledku charakteristiky nosnej látky. Spomedzi mimoriadne zriedkavých, predpokladaných vedľajších účinkov, po aplikácii boli hlásené prechodné kožné reakcie (lúpanie kože, lokálne vypadávanie srsti, svrbenie, červenanie pokožky), a svrbenie, prejavujúce sa na celom tele, alebo vypadávanie srsti. Vo výnimočných prípadoch bolo pozorované slintanie, reverzibilné neurologické účinky (hyperestézia, malátnosť, príznaky nervozity), zvracanie alebo dýchacie problémy po použití.

Vyhýbajte sa predávkovaniu.

 

Aplikácia v dobe kotnosti , laktácie a znášania vajec:

Bezpečnosť produktu bola kontrolovaná na kotných, ako aj kojacích sukách, určených na chov, ktoré boli ošetrované maximálne trojnásobným množstvom odporúčanej dávky. Fypryst spot on roztok je možné použiť na kotných, ako aj kojacích sukách,a psoch  určených na chov.

 

Interakcie s liekmi a iné interakcie: Nie sú známe.

 

Dávkovanie a spôsob aplikácie:

Jednodávková 4,02 ml pipeta pre psy s hmotnosťou väčšou ako 40 kg.

Jednodávková 4,02 ml pipeta a vhodná menšia jednodávková pipeta pre psy s hmotnosťou väčšou ako 60 kg.

Takýmto spôsobom aplikujete najmenšiu odporúčanú dávku Fipronilu (6,7 mg/kg).

Nakoľko neboli vykonané skúšky pre potvrdenie neškodnosti prípravku, medzi jednotlivými ošetreniami musia uplynúť aspoň týždne.

Ošetrenie sa odporúča vyknať mesačne, ak je veľké riziko opätovného nakazenia blchami, v prípade alergických kožných reakcií, spôsobených uštipnutím blchu, alebo ak je potrebná kontrola kliešťovej infekcie, respektíve ak sa pes často kúpe s hypoalergénnymi alebo zmäkčujúcimi šampónmi. Ak nepretrváva závažné nebezpečeenstvo infekcie blchami alebo kliešťami, Fypryst spot on roztok je možné aplikovať v každom druhom-treťom mesiaci.

 

Spôsob aplikácie: Vonkajšia aplikácia na pokožku.

Návod na použitie: Vyberte priemernú pipetu z trojvrstvového balenia. Držte pipetu s jednou dávkou vo zvislej polohe, následne krútiacim pohybom stiahnite ochranný vrchnák. Otočte vrchnák a jeho druhým koncom ho umiestnite späť na jendodávkovú pipetu. Po pritlačení a pokrútení vrchnáku rozbite uzatvorenie pipety, následne odstráňte uzáver z jednodávkovej pipety.

Po úplnom roztiahnutí srsti zvieraťa musí byť pokožka viditeľná. Umiestnite hrot jednodávkovej pipety na pokožku, následne po niekoľkonásobnom stlačení pipety vyprázdnite jeho obsah priamo na pokožku.

Prípravok chráni proti infekciám bĺch po dobu 2 mesiace, voči kliešťom je účinný maximálne po dobu 4 týždňov, v závislosti od miery infestačného účinku prostredia. Blchy do 24 hodín po infestácii uhynú.

 

Predávkovanie (symptómy, urgentné opatrenia, antidoty), ak je to potrebné: V prípade laboratórnych skúšok, vykonaných za účelom podloženia bezpečnosti v prípade cieľového zvieraťa, s ošetrením päťnásobným množstvom jednorázovej pipety, na 8 týždňových šteňatách a psov v raste s telesnou hmotnosťou 2 kg, neboli preukázané nežiadúce účinky. Napriek tomu, sa v prípade predávkovania sa môže zvýšiť riziko vytvorenia sa vedľajších účinkov (viď. bod. č. 4.6.), preto je otrebné zvieratá vždy ošetrovať jednodávkovými pipetami v súlade s ich veľkosťou.

 

Výrobca: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

NÁZORY ZÁKAZNÍKOV
Odosielateľ: Silvia
 
2019.07.19. 19:51
5