Všeobecné obchodné podmienky

Ak chcete byť kupujúcim alebo aktívnym používateľom webového obchodu www.petissimo.sk (ďalej len "Internetový obchod"), prečítajte si VOP a používajte naše služby len vtedy, ak súhlasíte so všetkými bodmi a považujete ich za záväzné.

Ak máte akékoľvek otázky o postupoch, objednávkach, dodacích podmienkach Internetového obchodu, podrobnosti sú k dispozícii nižšie. 

Technické informácie a podrobné podmienky týkajúce sa používania Internetového obchodu, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zmluvných podmienkach, obsahujú dodatočné informácie dostupné na povrchu Internetového obchodu.

Zmluva uzatvorená elektronicky cez Internetový obchod nepredstavuje písomnú zmluvu, Petissimo ich neukladá, takže nie je možné ju neskôr sprístupniť alebo prezerať. Spoločnosť Petissimo nepodlieha žiadnemu kódexu správania.

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať podmienky týchto VOP, potvrdíte a súhlasíte s používaním internetového obchodu odoslaním objednávky alebo registráciou a akceptovaním nasledujúcich:

Produkty zobrazené v internetovom obchode sú k dispozícii iba on-line, doručené do domu. Obrázky produktov zobrazné na našich stránkach sa môžu líšiť od skutočnosti a napriek všetkej náležitej starostlivosti môžu obsahovať odchýlky v popisoch, za ktoré nie sme zodpovední. Prevádzkovateľ služby nie je zodpovedný dodať výrobky, pri ktorých bola uvedená vadná, nesprávna suma - napr. 0 euro. Prevádzkovateľ môže ponúknuť dodanie výrobku za správnu cenu, ale Zákazník napriek tomu môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

Táto zmluva je platná na dobu neurčitú od mája 2018.

1. Obsah VOP: Informácie o prevádzkovateľovi

2. Informácie o objednávke

2.1. Registrácia
2.2. Postup pri objednávaní
2.3. Oprava chýb pri zadávaní údajov
2.4. Spracovanie objednávky
2.5. Nápuná cena výrobku
2.6. Viazanosť ponúk, potvrdenie
2.7. Akcie, zľavy, kupóny
2.8. Spôsoby platby
2.9. Dodanie do domu, informácie
2.10. Osobné vyzdvihnutie objednávky

3. Záruka a garancia

3.1. Záruka
3.2. Garancia

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy

5. Sťažnosť

6. Ďalšie možnosti presadzovania práva

7. Zodpovednosť

8. Autorské práva

9. Jednostranná úprava VOP

10. Výhrada vlastníctva

11. Iné ustanovenia

12. Spokojnosť zákazníka


1. Informácie o prevádzkovateľovi

Názov firmy: Petissimo Kft. (ďalej len Petissimo)

Adresa sídla firmy: Rákóczi u. 142-146, 7100 Szekszárd, Maďarsko

Adresa prevádzky firmy: Komáromi ú. 35-37, 1142 Budapešť, Maďarsko

Adresa skladu: Táblás u. 36, 1097 Budapešť, Maďarsko  

IČDPH: SK4120114328

IČO: 17-09-011567

Názov registračného súdu: Okresný súd v Budapešti a Daňový úrad Bratislava

Jazyk zmluvy: maďarský/slovenský

Elektronický prístup: info@petissimo.sk

Telefonický prístup: +421(2)330-46929

 

2. Informácie o objednávke

2.1. Registrácia

Podstatná časť obsahu Internetového obchodu je prístupná každému bez registrácie a žiadny nákup nie je predmetom platnej registrácie. Ak sa však chcete zaregistrovať v Internetovom obchode, musíte spoločnosti Petissimo poskytnúť nasledujúce informácie:

- Meno,
- E-mailovú adresu,
- Heslo.
- Telefónne číslo,
- Dodaciu adresu,
- Fakturačnú adresu, ak nie je totožná s dodacou adresou

Spoločnosť Petissimo Vás bude informovať o úspešnosti registrácie. Máte právo kedykoľvek zrušiť registráciu zaslaním e-mailu na adresu info@petissimo.sk. Po prijatí správy Petissimo bezodkladne zabezpečí zrušenie registrácie. Vaše používateľské údaje budú odstránené ihneď po odstránení. To však neovplyvňuje uchovávanie údajov a dokumentov týkajúcich sa už predložených objednávok. Po odstránení sa už údaje nedajú obnoviť.

Vy ste výlučne zodpovedný za zachovanie tajných informácií o prístupoch používateľov (ako je vaše heslo). Ak sa dozviete, že tretej strane bol pri registrácii udelený prístup k Vášmu heslu, musíte okamžite zmeniť heslo a zároveň o tom informovať spoločnosť Petissimo. Súhlasíte s aktualizáciou osobných informácií, ktoré odovzdáte počas registrácie, aby boli včasné, úplné a pravdivé.

2.2. Postup pri objednávaní

1) Vložte vybraný výrobok do Vášho košíka. Obsah košíka bude automaticky znázornený. Ak by ste chceli umiestniť do košíka ďalšie položky, zvoľte v rozbaľovacom okne tlačidlo "Späť" alebo "Pokračovať v nákupe" bez toho, aby ste si prezreli obsah Vášho košíka. Ak nechcete nakupovať viac položiek, pozrite si zoznam produktov umiestnených v košíku v pravom hornom rohu internetového obchodu kliknutím na tlačidlo "Obsah košíka", môžete zmeniť obsah košíka, môžete zmeniť počet položiek v košíku alebo môžete odstrániť konkrétne výrobky. Po upresnení množsta, obsah košíka bude automaticky obnovení.

2) Ak súhlasíte s obsahom Vášho košíka, kliknite na tlačidlo "Odoslať objednávku". Následne sa môžete prihlásiť do Internetového obchodu, alebo vytvoriť registráciu, zároveň môžete nakupovať bez registrácie. Vyplňte požadované údaje a kliknite na tlačidlo "Ďalej". 

3) Spôsob dodania: (dodanie kuriérskou spoločnosťou, osobné vyzdvihnutie v Maďarsku) Vyberte si spôsob dodania objednávky a kliknite na tlačidlo "Ďalej".

4) Spôsob platby: Vyberte si spôsob platby a kliknite na tlačidlo "Ďalej".

5) Ukončenie objednávky: Po vyplnený všetkých potrebných údajov, môžete si skontrolovať zadané údaje. Tu už neviete upraviť obsah košíka. Pokiaľ nájdete všetko v poriadku, akceptujte iba Všeobecné obchodné podmienky Pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia (GDPR) a kliknite na tlačidlo "Odoslať objednávku". Vašu objednávku môžete zmeniť (pridať ďalšiu položku alebo ju zrušiť), pokiaľ jej státus je „Nová objednávka” alebo „Potvrdená objednávka” Ak jej státus je „V procese balenia” alebo „V procese dodania”, objednávku nevieme upraviť. Státus objednávky viete sledovať v sekcií „Objednávky”, ktorú nájdete vo Vašom profile.

*Zadanie objednávky je možné aj bez registrácie! Ak chcete vytvoriť registráciu, v budúcnosti nemusíte zadať Vašu fakturačnú a dodaciu adresu a ihneď môžete zaslať Vašu objednávku. Dôležité je, aby ste uviedli správne a platné údaje, lebo na základe uvedených údajov bude Vám vystavená faktúra, budú dodané výrobky. Registráciu treba zadať len raz. 

Zadaním objednávky máte povinnosť za svoju objednávku zaplatiť.

2.3. Oprava chýb pri zadávaní údajov

Máte právo kedykoľvek opraviť Vaše údaje počas objednávky a pred zadaním objednávky. Tieto chyby viete upraviť vo Vašom konte (zmena užívateľkých údajov) alebo na objednávacom povrchu (napr. vymazanie produktu z košíka). Napríklad chyba pri zadávaní údajov je nesprávne uvedenie množstva produktu, umiestnenie do košíka nesprávneho produktu, odstránenie produktu z košíka, objednávacie informácií atď. (napr. dodacia adresa).

2.4. Spracovanie objednávky

Objednávky sú spracované počas pracovných dní do 17:00. Zadanie objednávky je môžné aj po 17:00. Táto objendávka bude spracovaná až ďalší pracovný deň. 

2.5. Nákupná cena výrobku

V nákupnej cene je zahrnutá všeobecná daň z predaja a iné verejné poplatky. Avšak táto cena neobsahuje prípadný expedičný poplatok. Cena výrobku je ovplyvnená zmenou kurzu meny a ceny základnej zložky výrobku. Ďalšie informácie o expedičných poplatkoch nájdete v bode 2.9. VOP. Ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. 

2.6. Viazanosť ponúk, potvrdenie

Vaša ponuka (objednávka) bude potvrdená najneskoršie do 48 hodín, ktoré bude obsahovať Vami zadané údaje (napr. fakturačné a dodacie informácie), identifikácia objednávky, dátum objednávky, zoznam objednaných výrobkov, ich množstvo a cena, započítané kupóny, vernostné body a hodnota zľavy, cena dopravy a hodnota na úhradu. Ak ste obdržali potvrdzujúci e-mail a zistili ste nesprávne údaje, prosíme Vás, informujte náš zákaznícky servis do 1 pracovného dňa. 

Nepožaduje sa, aby ste produkt zakúpili, ak nedostanete bezodkladne potvrdenie od spoločnosti Petissimo o Vašej objednávke (do 48 hodín). Tento potvrdzujúci e-mail od spoločnosti Petissimo sa bude považovať za prijatie ponuky, ktorý sa považuje za platnú kúpnu zmluvu medzi Petissimo a Vami. 

Spoločnosť Petissimo si vyhradzuje právo odmietnuť všetky objednávky, ktoré už boli úplne alebo čiastočne uznané. Čiastočné splnenie sa môže uskutočniť iba po konzultácii s Vami! V prípade predčasného splatenia kúpnej ceny výrobku sa prevedená suma (celá alebo čiastočná) vráti do 10 pracovných dní na Váš bankový účet.

Objednávka sa považuje za zmluvu uzavretú elektronicky, ktorá sa riadi Občianským zákonníkom z roku 2013, V. zákon,  o elektronických obchodných službách, ako aj o určitých aspektoch služieb informačnej spoločnosti sa riadi CVIII. zákonom z roku 2001. Zmluva sa riadi vládnym nariadením 45/2014 (II.26.) Podrobné pravidlá pre zmluvy medzi spotrebiteľmi a podnikmi zohľadňujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľov.

Zmluva sa riadi maďarským právom.

2.6. Akcie, zľavy, kupóny

Ponuky, zľavy, kupóny a nákupné poukážky uvedené na www.petissimo.sk, v reklamných kampaňoch alebo bulletine (newsletter) sa nedajú kombinovať. Pre každý nákup je možné uplatniť len jeden typ zľavy. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na započítanie vernostných bodov a na akcie, v prípade ktorých je viacúčelové povolenie výslovne povolené.

2.8. Spôsoby platby

Môžete si vybrať z nasledovných spôsobov platby:

- Platba pri prevzatí (dobierka),
- ONLINE Platba kartou (cez internet),
- Platba bankovým prevodom,

Podrobnosti o spôsoboch platby môžete nájsť tu

2.9. Dodanie do domu, informácie

Termín dodania

Presné informácie o termíne dodania nájdete pri každých produktoch, vo všeobecnosti objednávky sú dodané do 1-3 pracovných dní. Pri potvrdení objednávky dátum dodania je informačný, presný termín Vám pošleme, akonáhle bude Vaša objednávka vyzdvihnutá v našom sklade. 

Spoločnosť Petissimo sa snaží dodržať termín dodania, ale nemôže byť zodpovedná za situácie, za ktoré je zodpovedná kuriérska spoločnosť alebo dodávateľ. Spoločnosť Petissimo Vás upozorní na akékoľvek oneskorenie pri doručení na e-mailovú adresu uvedenú počas objednávky alebo registrácie.

Spôsob dodania

Internetový obchod spolupracuje s kuriérskou spoločnosťou GLS - General Logistics Systems Slovakia s.r.o.. Balíky budú dodané v pracovných dňoch medzi 8-17:00 hodinami. Ak počas tohto obdobia sa nenachádzate doma, odporúča sa (ak je možné) poskytnúť adresu Vášho pracovného miesta. 

Ak počas tohto obdobia sa nenachádzate na uvedenej dodacej adrese a pokus dodania bol neúspešný, kuriér nechá upozrnenie na dodacej adrese. Na uvedenom telefónnom čísle môžete kontaktovať zákaznícky servis dopravnej spoločnosti, môžete nahlásiť novú dodaciu adresu a termín dodania. Kuriér sa pokúsi dodať zásieľku aj ďalší deň. Ak dodanie bude aj druhýkrát neúspešné, Váš balík sa vráti do nášho skladu a objednávku zrušíme. 

Kuriérska spoločnosť Vám ponúka nasledovné služby: 

  • Doručenie na rovnakú adresu k určitému dátumu
  • Doručenie na novú adresu
  • Doručenie v čase po pracovnej dobe medzi 17.00 a 20.00 (možné len v mestách s depom GLS)
  • Doručenie na predajné miesto GLS ParcelShop
  • Doručenie do GLS Balíkomatu
  • Vyzdvihnutie v depe GLS
  • Odmietnutie prijatia zásielky 

Dôležité informácie pri prevzatí balíka

Prosíme skontrolujte balík pri prevztí v prítomnosti kuriéra, a ak máte nejaké problémy s balíkom, požiadajte o zápis o škode a nevyzdvihnite balík. Reklamáciu bez vystaveného zápisu o škode nemôžeme priať. Po prevzatí balíka môžete len odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale Petissomo nemôže priať reklamáciu týkajúcu sa zistených kvantitatívnych alebo kvalitatívnych nedostatkov.. 

Cenník dopravných nákladov

Konečná hodnota objednaných výrobkov vrátane DPH:

Hodnota objednávky       Dopravný náklady
0 - 49,99 € 5,49 €
nad 50 € zadarmo
pri dobierke 5,49 € + 1,5 €

Objednajte si tovar len vtedy, ak môžete zaplatiť poplatok kuriérovi v čase prijatia balíka, alebo uhradiť objednávku dopredu bankový prevodom. Opätovné odoslanie nevyzdvihnutých objednávok so spôsobom platby na dobierku vieme poslať len za proti hodnotu, ktorú treba uhradiť vopred bankovým prevodom. Ďalšie informácie o dodaní balíkov nájdete tu

2.10. Osobné vyzdvihnutie balíka

Vašu objednávku viete prezvať osobne v našom centrálnom sklade (Táblás utca 36., 1097 Budapešť). Akonáhle bude spracovaná Vaša objednávka, budeme Vás informovať o najskoršom možnom termíne vyzdvihnutia objednávky v e-mailovej správe. Osobné vyzdvihnutie balíka je možné do 10 pracovných dní, následne bude stornovaná Vaša objednávka.  

Otváracie hodiny skladu:

Po-Pi: 10:00-16:30 

3. Záruka a garancia

3.1. Záruka

Záruka na doplnky

V prípade nesprávnej realizácie objednávky od spoločnosti Petissimo môžete si uplatniť nárok. V prípade kúpnej zmluvy môžete požiadať o záruku do 2 rokov od dátumu prijatia výrobku, na akékoľvek chyby, ktoré existovali v čase prevzatia výrobku. Po dvoch rokoch už nemáte nárok na záruku na doplnky. V prípade uzatvorenia zmluvy s inými osobami ako konečný spotrebiteľ, môže príjemca nárokovať záruku do jedného roka od vyzdvihnutia produktu.

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu - podľa Vášho výberu - s výnimkou prípadov, keď je splnenie požiadavky, ktorú ste si vybrali, nepraktické alebo, že hodnota požiadavky je spojená s nespočetným množstvom dodatočných finančných prostriedkov v porovnaní s inými požiadavkami. Ak ste nepožiadali o opravu alebo výmenu, alebo nemohli ste požiadať, v tom prípade môžete požiadať o službu proporcionálnej hodnoty, alebo si ho môžete opraviť na náklady spoločnosti Petissimo, alebo môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pri menších chybách nie je možné odstúpenie.

Môžete si tiež nárokovať nárok na záruku výberom iného produktu alebo služby (napríklad namiesto opravy na výmenu), ale náklady na zmenu Vám budú vyúčtované, pokiaľ táto voľba bola odôvodnená alebo ho odôvodnila spoločnosť Petissimo.

Kupujúci je zodpovedný za chybu bezprostredne po jej zistení, ale najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa oznámiť dodávateľovi.

Reklamáciu môžete uplatniť priamo v spoločnosti Petissimo. V lehote šiestich mesiacov od vyzdvihnutia výrobku stačí uviesť chybu na preukázanie záruky, zároveň predložte originálnu faktúru alebo jej fotokópiu, že ste ho nakúpili v spoločnosti Petissimo. V tomto prípade spoločnosť Petissimo je oslobodená od zodpovednosti iba vtedy, ak dokáže, že po dodaní produktu došlo k chybe produktu. Ak spoločnosť Petissimo preukáže, že došlo k chybe u používateľa, nie je povinná schváliť Vašu reklamáciu. Po uplynutí šiestich mesiacov od obdržania produktu ste povinný preukázať, že chyba, ktorá sa našla, bola už známa v čase prevzatia.

Ak si nárokujete záruku len na časť produktu, ktorá môže byť oddelená od celej záruky, nevzťahuje sa záruka na ostatné časti produktu.

Záruka  na výrobky

Záznam zaznamenaný v tomto bode sa vzťahuje výlučne na fyzické osoby, ktoré nadobúdajú alebo používajú tovar na účely mimo svojej profesionálnej alebo ziskovej činnosti a nakupujú, objednávajú, nadobúdajú, používajú tovar a sú príjemcami komerčnej komunikácie, ponuky (ďalej len "spotrebitelia"). Ak ste spotrebiteľ, môžete v čase chyby výrobku (hnuteľný majetok) požiadať o právo alebo záruku podľa bodu 0, zároveň nemôžete požiadať záruku na doplnky a záruku na výrobky v rovnakom čase. V prípade nároku na záruku na doplnky môžete požiadať o záruku výrobcu na výmenu výrobku alebo opravu produktu.

V prípade nároku na záruku na výrobok, musíte to dokázať. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa podmienky požadovanej kvality v čase jeho uvedenia na trh alebo nemá všetky vlastnosti opísané v popise výrobcu. Počas dvoch rokov od výroby produktov môžete predložiť svoj nárok na záruku. Po tomto termíne stratíte toto právo. Výrobcovi musíte ihneď oznámiť chybu. Chyba sa považuje za vyskytnutú, ak bola žiadosť podaná do dvoch mesiacov od momentu, keď došlo k chybe. Ste zodpovedný za škody spôsobené oneskoreným nahlásením chýb.

Môžete požiadať o záruku od výrobcu alebo dodávateľa (Petissimo) hnuteľného majetku. Výrobca, dodávateľ (Petissimo) je oslobodený od povinnosti poskytovať záruku len vtedy, ak dokáže, že:

- výrobok nie je jeho výrobkom alebo ho neumiestnil na trh, 

- v súvislosti s vedou a technológiou v čase uvedenia na trh nebolo možné ani zistiť chybu,

- chyba sa vyskytla v dôsledku právnych alebo iných úradných predpisov.

V prípade výnimky stačí preukázať výrobcovi, dodávateľovi (Petissimo) iba jeden z dôvodov.

3.2. Garancia

Spoločnosť Petissimo nepredáva produkty patriace do tovarov dlhodobej spotreby a podlieha ustanoveniam nariadenia o kompenzácii vlády č. 151/2003 (IX.22). Ak spoločnosť Petissimo poskytuje svojmu online obchodu záruku výrobcu, ktorá nie je uvedená v prílohe k uvedenému nariadeniu vlády (dobrovoľná záruka), je to uvedené v popise výrobku.

Vymáhanie záručných nárokov

Žiadosti o záruku môžete uplatniť na nasledujúcej adrese:

Meno: Petissimo Kft.
Adresa: Komáromi út 35-37, 1142 Budapešť
E-mailová adresa: info@petissimo.sk

Pokiaľ nie je možné určiť chybu na výrobku, ktorý je údajne nesprávny a počas kontroly nie je zistená, spoločnosť Petissimo nie je povinná splniť záručné podmienky.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Záznam zaznamenaný v tomto bode sa vzťahuje výlučne na fyzické osoby, ktoré nadobúdajú alebo používajú tovar na účely mimo svojej profesionálnej alebo ziskovej činnosti a nakupujú, objednávajú, nadobúdajú, používajú tovar a sú príjemcami komerčnej komunikácie, ponuky (ďalej len "spotrebitelia"). Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez vysvetlenia do štrnástich (14) dní od prevzatia:

a) výrobku

b) v prípade viacerých výrobkov, v prípade posledného dodaného výrobku po prijatí spotrebiteľom alebo inou treťou stranou, ako je dopravca.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy odo dňa uzatvorenia zmluvy až do dňa prijatia výrobku. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že tieto produkty sú v uzavretých obaloch, ktoré po otvorení nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov (napr. Potraviny pre zvieratá, potravinových doplnkov, kozmetiky, drogistického tovaru a liečiv). Vzhľadom na to, že dodávateľ sa neočakáva, že bude akceptovať vrátený tovar v prípade, že spotrebiteľ použil výrobok s ochranným obalom a / alebo aplikáciu začal používať, pretože v tomto prípade je možné, že výrobok bol v styku s ľudským telom alebo s telesnými tekutinami alebo baktériami, to znamená, keď už nie je zaručená hygienická a zdravotná integrita výrobku.

4.1. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy

Náklady na vrátenie výrobku do spoločnosti Petissimo znášajú spotrebitelia.

Pokiaľ si spotrebiteľ želá uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí vyplniť a poslať vyhlásenie dodávateľovi (napríklad poštou, faxom alebo elektronickým listom). Na tento účel môže spotrebiteľ použiť Vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý Vám radi pošleme v e-mailovej správe.Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak do vyššie uvedenej lehoty pošle žiadosť.

Pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný preukázať, že konal v súlade s ustanoveniami bodu 5. V oboch prípadoch Petissimo okamžite zašle potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení prostredníctvom e-mailu. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy: písomné odstúpenie sa potvrdí, ak spotrebiteľ zaslal vyhlásenie spoločnosti Petissimo do 14 kalendárnych dní (vyhlásenie sa zasiela aj v 14. kalendárny deň). Ak ho spotrebiteľ informuje o žiadosti o odstúpení poštou, dátum doručenia zásielky na pošte sa považuje za konečný termín a spoločnosť Petissimo pri odosielaní e-mailu alebo faxu vezme do úvahy čas odoslania e-mailu alebo faxu. V prípade poštovej zásielky musí spotrebiteľ posať vyhlásenie doporučene, aby bol označovaný skutočný dátum zaslania zásielky.

V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný poslať objednaný tovar alebo výrobok ihneď alebo najneskôr do 14 dní odo dňa nahlásenia, vyhlásenia buď osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu skladu uvedenej v bode 1. Pokiaľ ide o termín vrátenia, považuje sa to za to, ak spotrebiteľ podá výrobok (poslaný poštou alebo doručený kuriérskej službe) do 14 dní. Náklady na vrátenie výrobku spoločnosti Petissimo sa účtujú spotrebiteľovi.

Keď zásielka prichádza do spoločnosti Petissimo, zaznamená sa otvorenie zásielky a preskúmanie vráteného produktu. Spoločnosť Petissimo nie je povinná vyzdvihnúť balík na dobierku. V prípade uznania odstúpenia od kúpnej zmluvy sú spotrebiteľovi účtované len náklady na vrátenie výrobku. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, spoločnosť Petissimo musí bezodkladne a najneskôr do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy a výrobku uhradiť všetky náklady spotrebiteľa vrátane nákladov na dodávku s výnimkou dodatočných nákladov na dopravu, ktoré vznikli, pretože spotrebiteľ si nevybral najlacnejšiu formu dodania odporúča spoločnosť Petissimo. Dodávateľ má právo odmietnuť vrátenie platby až do doby prijatia výrobku alebo dovtedy, kým spotrebiteľ neposkytne spoľahlivé dôkazy o tom, že výrobok bol odoslaný včas. Medzi týmito dvoma možnosťami Petissimo berie do úvahy predchádzajúci dátum.

Pri úhrade nákladov poskytovateľ zoberie do úvahy pôvodnú platobnú formu, ktorá zodpovedá spôsobu platby spotrebiteľa, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nevyžiada alebo nesúhlasí s iným spôsobom platby. V týchto prípadoch sa na úhradu spotrebiteľa neúčtujú žiadne dodatočné náklady.

Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ak je to dôsledkom jeho správania, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na stanovenie povahy, vlastností a prevádzky tovaru. V prípade, že poskytovateľ neposkytne informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 12 mesiacov za predpokladu, že spoločnosť Petissimo poskytla alebo ak kupujúci poskytne informácie o odstúpení na trvalom nosiči. V tomto prípade tento termín skončí 14. dňom od zaslania potrebných informácií.

5. Sťažnosť

Kupujúci produktu (produktov) môže podať ústnu alebo písomnú sťažnosť týkajúcu sa distribúcie v online obchode alebo za vykonanie, konanie alebo opomenutie činnosti, ktorá priamo súvisí s predajom produktov. Pri sťažnostiach sa používa korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré sú totožné s adresou služby pre zákazníkov online obchodu:

E-mailová adresa: info@petissimo.sk
Telefón: +421(2)330-46929
Adresa: Komáromi út 35-37, 1142 Budapešť

Podľa platných zákonov je spoločnosť Petissimo povinná okamžite overiť ústnu sťažnosť a, ak to povaha sťažnosti dovoľuje, opraví chybu. Ak zákazník alebo kupujúci nesúhlasí zo spôsobom, akým sa sťažnosť spracováva, alebo ak nie je možné okamžite overiť skutočnosti z odvolania, Petissimo musí pripraviť záznam o predmete odvolania a o jeho postoji k sťažnosti a kópiu zápisnice

a) v prípade osobnej sťažnosti na mieste osobne odovzdať kupujúcemu,

b) v prípade telefonickej sťažnosti pošle spolu s odpoveďou na sťažnosť na adresu zákazníka a postupujte podľa pravidiel, ktoré sa vzťahujú na písomné sťažnosti.

Telefonické sťažnosti musia byť označené identifikačným číslom, ktoré je užitočné pre klienta v pokračovaní postupu v následnom odkaze na prípad. Toto číslo je povinné pre klienta. V prípade písomnej sťažnosti je spoločnosť Petissimo povinná odpovedať do tridsiatich dní a uistiť sa, že ju zákazník obdržal. Ak Petissimo zamietne sťažnosť, je povinná vysvetliť svoje stanovisko v odpovedi na sťažnosť. Petissimo je povinná uchovávať záznam o sťažnosti a kópiu odpovede na sťažnosť počas piatich rokov.

6. Ďalšie možnosti presadzovania práva

Ak sa prípadné spory medzi spoločnosťou Petissimo a zákazníkom nedajú pokojne vyriešiť, môže podať žalobu na súde alebo uplatniť svoje práva spotrebiteľov nasledujúcimi spôsobmi:

- Sťažnosť na úrad pre ochranu spotrebiteľov (SOI)

- Iniciatíva na začatie arbitrážneho konania

Poradný orgán pre krajinu Pest
Adresa: Etele út 59-61. II. poschodie. 240., 1119 Budapešť
Otváracie hodiny: Ut-Št: 9:00 - 14:00
Telefón, fax: (+36-1) 269-0703
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu

Podľa pravidiel Poradného orgánu spotrebiteľom sú: organizácie občianskej spoločnosti, cirkevné spoločenstvá, komunita obyvateľov, mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré kupujú, objednávajú, prijímajú alebo používajú tovar, alebo sú príjemcami komerčnej komunikácie a ponuky v súvislosti s tovarom.

7. Zodpovednosť

Všetci používatelia používajú internetový obchod na vlastné riziko. Petissimo nenesie žiadnu zodpovednosť v priebehu používania stránky vyskytujúce sa majetkové a iné škody okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy spôsobené v dôsledku úmyselnej hrubej nedbanlivosti alebo trestného činu, ďalej ohrozenia života, zdravia a telesného zdravia.

Spoločnosť Petissimo nezodpovedá za zodpovednosť za manipuláciu s internetovým obchodom. Spotrebiteľ je zodpovedný za svoje správanie pri používaní internetového obchodu, aby to neovplyvňoval priamo alebo nepriamo práva tretích strán alebo zákon. Petissimo v takýchto prípadoch spolupracuje s postupujúcim úradom v záujme objasnenia porušenie práv.

Webová stránka môže obsahovať odkazy, ktoré Vás spájajú s inými stranami poskytovateľov služieb. Spoločnosť Petissimo nezodpovedá za ochranu údajov týchto poskytovateľov a za iné činnosti.

Spoločnosť Petissimo nepreberá zodpovednosť za zmeny v popisoch produktov, ktoré dodávateľ alebo iné osoby zmenili bez predchádzajúceho upozornenia. Mali by ste okamžite informovať spoločnosť Petissimo o objave akéhokoľvek príslušného obsahu v internetovom obchode. Ak počas procesu Petissimo zistí, že upozornenie je odôvodnené, má právo okamžite vymazať alebo upraviť informácie.

8. Autorské práva

Webová stránka ako celok, jej grafické prvky, texty, technické riešenia a prvky služieb sú chránené na základe autorského práva (to platí najmä pre značku) a zákonov na ochranu práv duševného vlastníctva. Petissimo je držiteľom autorských práv a oprávneným používateľom internetového obchodu a obsahu, ktorý je zobrazený alebo dostupný prostredníctvom rôznych služieb elektronického obchodu, ako sú autorské práva alebo iná intelektuálna práca (vrátane všetkých grafických a iných materiálov, rozloženie a povrch on-line webovej stránky obchodu, úpravy, riešenia, nápady, implementácia, používanie softvéru na webovej stránke).

Ukladanie celého obsahu alebo časti obsahu webového obchodu na fyzických a iných dátových nosičoch na osobné použitie je povolené s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Petissimo. Použitie vyššie uvedených údajov nad rámec osobného použitia, ako je register alebo databázy, ukladanie, zasielanie, publikovanie alebo sťahovanie a ich komerčné využitie je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Petissimo.

Okrem práv výslovne uvedených v týchto VOP používanie registrácie, používanie internetového obchodu alebo akéhokoľvek ustanovenia VOP neoprávňuje Vás na žiadne použitie alebo používanie akéhokoľvek obchodného mena alebo ochrannej známky vo webovom obchode. Bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Petissimo nemáte právo na použitie uvedeného obsahu, okrem jeho používania na súkromné účely.

Používaním služieb súhlasíte s tým, že v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosť Petissimo používa bez obmedzenia alebo osobitného uváženia Vaše informácie, ktoré ste uviedli pri používaní služieb.

9. Jednostranná úprava VOP

9.1. Petissimo si vyzhraduje právo upraviť ceny a VOP. Vykonávané úpravy sa nadobúdajú platnosť od ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti, a podmienky v čase objednávania budú akceptované pre každý nákup.

9.2. Petissimo je oprávnená upravovať VOP aj prostredníctvom predchádzajúceho oznámenia zákazníkom v internetovom obchode. Revidované ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti prvého používania webového obchodu a vzťahujú sa na objednávky zadané po zmene.

10. Výhrada vlastníctva 

10.1. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny výrobok zostáva vo vlastníctve spoločnosti Petissimo. Pokiaľ obdržíte výrobok bez úhrady objednávky, ste zodpovedný za všetky škody voči spoločnosti Petissimo.

11. Iné ustanovenia

11.1. Spoločnosť Petissimo si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny alebo opravy v Internetovom obchode kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a previesť internetový obchod pod iný názov domény.

12. Spokojnosť zákazníka

      Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 15. mája 2018